Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Akupunktur.

acup 3Akupunktur
Akupunktur som behandlingsmetod har funnits  i flera tusen år och uppstod från början i Kina. Härefter har modern västerländsk forskning funnit vetenskapliga stöd för de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. Genom socialstyrelsens godkännande 1984  har akupunktur fått sin givna plats inom svensk sjukvård, främst som behandlingsmetod mot smärta, men också andra kroppsliga symptom eller sjukdomstillstånd.

Hur går behandlingen till?
Tunna sterila engångsnålar sticks in i särskilda punkter belägna i muskulatur, senor, bindväv eller benvävnad. När behandlaren vrider/stimulerar nålen uppstår speciell känsla, som kallas Dequi, repeteras en till flera gånger/tillfälle och viktig för resultatet av behandlingen. Nålarna kan även stimuleras elektriskt genom sk elektroakupunktur. Vanligtvis används 5-12 nålar/behandling och får sitta i 20-40 min. Behandlingen upprepas 1-3 gånger/vecka och effekten märks ibland inte förrän 6-8 behandlingstillfällen.

Vad händer i kroppen när du behandlar med akupunktur?
Då Dequi framkallas sänds impulser via ryggmärgen till hjärnan, som svar på stimuleringen börjar producera kroppseget morfin sk endorfin, som bl.a bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter behandlingen upplevs ofta musklerna avspända, kroppen i sin helhet och sinnet lugnare. Effekterna av akupunktur kan liknas vid de effekter som kommer vid fysisk träning, varför den senare kan förstärkas och bibehållas längre genom regelbunden fysisk aktivitet.

Biverkningar
En biverkning som kan uppstå är ev känsla av trötthet eller upprymdhet. De symptom eller smärta patienten sökt för kan också inledningsvis öka sk sensitisering, men som sedan klingar av efter hand. Ibland kan mindre blodkärl kommas åt och ett litet blåmärke kan då uppstå.