Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Aktuellt.

___________________________________________________________________________________________________

OBS! Fr o m 1 september höjer Region Stockholm återbudsavgiften till 400:-
___________________________________________________________________

Återbud till fysioterapeut/sjukgymnast/terapeut skall lämnas senast 24 timmar före bokad tid annars debiteras 400 kr.
Vid uteblivet besök debiteras 400 kr. Detta gäller även vid innehav av frikort och under 18 år eller över 85 år.