Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Graviditet med bäcken/ryggbesvär.

Graviditet med bäcken/ryggbesvär.

Vi tar emot dig som är gravid och har besvär från bäcken och rygg, för en bedömning, och utifrån det rådgivning och behandling och vid behov utprovning av bäckenbälte,
enligt behandlingsriktlinjer utifrån gällande Vårdprogram.