Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Rehab för Idrott och motionsskador.

Med idrottsskador menar man skador som uppkommit i samband med någon form av idrott på motions-eller elitnivå. Det kan vara en akut skada eller en överbelastningsskada.
_B6A5882-2
Behandlingen är individ- och idrottsspecifik. Målet är att på kortast möjliga tid återfå individen till den funktion och nivå som innan skadan, samt att personen återgår till idrott utan risk för ny skada.
Vi hjälper även barn och ungdomar med idrott och motionsskador.