Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

KOL-grupp, träning.

KOL-grupp, träning
Vi introducerar en ny träningsgrupp på Täby Rehab för dig som har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Forskning visar att fysisk träning och fysisk aktivitet har visat positiva effekter både vad det gäller styrka och kondition. Dessutom har man kunnat påvisa att livskvalité och känslan av välmående ökar.
Vi kommer att varva styrketräning, cirkelträning och lätt konditionsträning. En gång i veckan gör vi en längre avslappning.

Om du har Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) eller annan lungsjukdom är du välkommen att börja i vår KOL-grupp.  Den här träningsgruppen drivs i samarbete med Täby Centrum doktorn, men även deltagare som har annan husläkare är välkomna. Gruppen leds av fysioterapeut/sjukgymnast.

Träningen inleds med en teorigenomgång där vi pratar om ”Träning vid KOL”. Sen följer en träningsperiod i grupp under 8 veckor. Träningen består av en blandning av kondition, styrka och avslappningsövningar. Du får möjlighet att träffa andra i liknande situation. Ett vanligt problem vid KOL är att man tappar muskelmassa och därför är träning extra viktigt för att bibehålla livskvalité.