Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Lymfödemterapi.

Lymfödem är en diagnos. Idag finns ingen bot, men genom olika behandlingar kan symptomen av kroniskt lymfödem minskas eller helt elimineras.Hos en del beror lymfödemet på en medfödd svaghet i lymfsystemets transportkapacitet och hos andra beror ödemet på  trauma, sjukdom eller infektion.

Behandlingen kallas för Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi och innebär kompression (bandagering/ utprovning av kompressionsstrumpor), hudvård, träning, viktkontroll och i vissa fall lymfdränagebehandling.