Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Seniorstyrkan.

_B6A5906Välkommen till Senior Power – styrketräning för dig över 75 år!

Allt fler svenskar lever allt längre. Det är viktigt att bevara hälsan och välbefinnande och därmed minska riskerna och effekterna av åldersrelaterade sjukdomar. Forskning visar att viss typ av styrketräning, så kallad ”power training”, är effektiv behandling för att behålla och till och med förbättra hälsa och välbefinnande högt upp i åldrarna.
För dig över 75 år och som känner lite osäkerhet i samband med träning och vill få hjälp att komma igång med regelbunden träning anpassad till äldres behov har vi gruppträning.
Tanken är att du efter träningsomgången skall ha motivation och inspiration till att fortsätta egenträning.
Vi träffas två gånger i veckan under 6 veckor och börjar behandlingsserien med en föreläsning om vad powerträning innebär.
Vi gör också ett antal tester av muskler och balans innan och efter träningsperioden för att kunna mäta förbättringar.
Gruppen leds av fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning om anpassad styrketräning för äldre.

Tips på bra länkar om information att förebygga fallolyckor-
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-1.pdf