Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Vi erbjuder fysioterapi-sjukgymnastik/
rehabilitering efter
dina behov med högsta_B6A6250
kompetens inom

Vi har vårdavtal och är anslutna till
Region Stockholm och har ett nära samarbete med

  • Läkare
  • Ortopedmottagningar
  • Naprapat
  • Sjukgymnast kollegor
  • Idrottsledare
  • Skolhälsovården

BESÖK HOS FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Anmäl dig alltid i receptionen vid ankomst.
Vi är anslutna till Region Stockholms.  Patientavgift 200 kr, frikort (högkostnadsskydd) gäller. Under 18 år och över 85 år är kostnadsfritt.
Vi tar också emot försäkringspatienter.

Kommer du med bil ska du tänka på att komma i god tid innan besöket för på vissa tider under dagen kan det vara svårt att hitta parkering.
För att parkera krävs ett parkeringstillstånd som du hämtar i vår reception.

Ta gärna med, om du har en remiss, operationsberättelse, röntgensvar (om det finns) och om du är försäkringspatient (privat sjukvårdsförsäkring) ta med
bekräftelsebrev från ditt försäkringsbolag eller journal från läkare gällande de aktuella besvären.

_____________________________________________________________

OBS! Fr o m 1 september höjer Region Stockholm återbudsavgiften till 400:-
___________________________________________________________________

Återbud till fysioterapeut/sjukgymnast/terapeut skall lämnas senast 24 timmar före bokad tid annars debiteras 400 kr.
Vid uteblivet besök debiteras 400 kr. Detta gäller även vid innehav av frikort och under 18 år eller över 85 år.

 

På ditt första besök får du berätta om dina besvär och sjukgymnasten/fysioterapeuten ställer frågor för att få en bakgrund till dina problem.  Därefter görs en grundlig undersökning/tester för att komma fram till orsaken till dina besvär och göra en bedömning. Ta gärna på dig ett par shorts/tights för att du ska känna dig mer bekväm vid undersökningen. Sjukgymnasten och du lägger upp en plan för din behandling, där du som patient är delaktig och tar eget ansvar.Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och består oftast av anpassad aktiv träning eventuellt kombinerat med andra behandlingsåtgärder så som traktion, mobilisering, manipulation, stötvåg, akupunktur m.m. (läs mer under behandlingar).
Rehabilitering hos sjukgymnast kan ske antingen individuellt eller i grupp eller en kombination av de båda. Vad som passar dig och dina besvär bäst kommer du och din fysioterapeut/sjukgymnast tillsammans överens om.

Våra vanligaste behandlingsmetoder är-

Träning
Träning i olika former är grunden i all sjukgymnastik. Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör en funktionsanalys och hjälper till att lägga upp ett träningsprogram med övningar som passar de besvär man har. Övningarna kan man göra hemma eller på vårt rehabcenter. Träning är viktig både för att förebygga återfall och för att effekten av den behandling man får hos fysioterapeuten/sjukgymnasten ska finnas kvar under en längre tid.

Akupunktur
Akupunktur som behandlingsmetod har funnits  i flera tusen år och uppstod från början i Kina. Härefter har modern västerländsk forskning funnit vetenskapliga stöd för de effekter som den kinesiska filosofin beskrivit. Genom socialstyrelsens godkännande 1984  har akupunktur fått sin givna plats inom svensk sjukvård, främst som behandlingsmetod mot smärta, men också andra kroppsliga symptom eller sjukdomstillstånd.

Hur går behandlingen till?
Tunna sterila engångsnålar sticks in i särskilda punkter belägna i muskulatur, senor, bindväv eller benvävnad. När behandlaren vrider/stimulerar nålen uppstår speciell känsla, som kallas Dequi, repeteras en till flera gånger/tillfälle och viktig för resultatet av behandlingen. Nålarna kan även stimuleras elektriskt genom sk. elektroakupunktur. Vanligtvis används 5-12 nålar/behandling och får sitta i 20-40 min. Behandlingen upprepas 1-3 gånger/vecka och effekten märks ibland inte förrän 6-8 behandlingstillfällen.

Vad händer i kroppen när du behandlar med akupunktur?
Då Dequi framkallas sänds impulser via ryggmärgen till hjärnan, som svar på stimuleringen börjar producera kroppseget morfin sk endorfin, som bl.a bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen lokalt där nålen sitter. Efter behandlingen upplevs ofta musklerna avspända, kroppen i sin helhet och sinnet lugnare. Effekterna av akupunktur kan liknas vid de effekter som kommer vid fysisk träning, varför den senare kan förstärkas och bibehållas längre genom regelbunden fysisk aktivitet.

Biverkningar
En biverkning som kan uppstå är ev känsla av trötthet eller upprymdhet. De symptom eller smärta patienten sökt för kan också inledningsvis öka sk. sensitisering, men som sedan klingar av efter hand. Ibland kan mindre blodkärl kommas åt och ett litet blåmärke kan då uppstå.

TENS
Används framför allt vid värk från muskler, senor och leder samt vid nervsmärtor. TENS innebär att utvalda nerver stimuleras elektriskt.

Stötvågsbehandling

Medicinsk laserterapi
Effektiv vid följande tillstånd:

 • Artrit (ledinflammation)
 • Artros
 • Axelsmärta
 • Bursit (slemsäcksinflammation)
 • Cervikal brachialgi
 • Hematom
 • Lesmärta
 • Ödem
 • Sträckningar/stukningar
 • M.m

Ultraljudsdiagnostik (MSKUL)

MSKUL är en allmänt vedertagen metod för undersökning av mjukdelsvävnad internationellt. I Sverige utbildar sig allt fler fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare inom tekniken då det finns massivt forskningsstöd för denna metod. På Täby Rehab Center har vi mångårig erfarenhet av arbete med diagnostiskt ultraljud och tusentals utförda undersökningar.

Akuta ledbandsskador, sen- och muskelbristningar samt överbelastnings-/förslitningsskador av olika slag exempelvis artros, tennisarm, hopparknä och kalkaxel kan med god tillförlitlighet undersökas med MSKUL. Undersökningen ger information om vävnadens status, skadetyp och allvarlighetsgrad vilket ofta är viktigt i den fortsatta rehabiliteringen och vid behov används informationen som underlag för vidare remittering till läkare eller andra vårdgivare.

Din fysioterapeut/sjukgymnast bedömer eventuellt behov av diagnostisk ultraljudsbedömning för remittering. Du är även varmt välkommen med remiss från andra vårdgivare för ultraljudsbedömning.

Artrosskola
Teori 1: Vad är artros?
Teori 2 : Träning vid artros
Individuell bedömning
Vi kommer även att kalla dig för att du ska få en individuell  bedömning/undersökning och ett passande träningsprogram. När du har fått ditt program har du möjlighet till övervakad träning tillsammans med fysioterapeuten/sjukgymnasten 2 ggr/v under sex veckor.
Frågeformulär
Artrosskolan är ett projekt, vilket innebär att du kommer att få fylla i frågeformulär vid första och sista besök i Artrosskolan samt efter 12 månader då du får ett frågeformulär hemskickat.

Medicinsk Yoga
Lämpligt för patienter som har hjärt-och kärlproblem, högt blodtryck, huvudvärk, smärta, utbrändhet och stress.
Remiss krävs. Max 10 ggr/person

Pilates Rehab
Träningen är utformad så att vi fokuserar på styrka för rygg/mage för både djup och ytlig muskulatur. Rörlighet är också en viktig del av träningen. Vi tränar i lugnt tempo och avslutar med avslappning.

Seniorstyrkan
För dig som har du som fyllt 75 år finns möjlighet att delta i gruppträning.
Vi lever allt längre och vi behöver träna för att må bra.
Nya forskningsrön har visat att styrketräning för äldre har mycket god effekt på såväl styrka och balans.
Orkar vi mer blir vi gladare och får en bättre livskvalité. I gruppen får du stöd av fysioterapeuten/sjukgymnasten att komma igång med träning under sex veckor, därefter är målet att du ska kunna fortsätta och träna på egen hand.

KOL-grupp, träning
Vi introducerar en ny träningsgrupp på Täby Rehab för dig som har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Forskning visar att fysisk träning och fysisk aktivitet har visat positiva effekter både vad det gäller styrka och kondition. Dessutom har man kunnat påvisa att livskvalité och känslan av välmående ökar.
Vi kommer att varva styrketräning, cirkelträning och lätt konditionsträning. En gång i veckan gör vi en längre avslappning.

Smärt Rehab
Att leva med smärta. Denna kurs vänder sig till dig med långvarig smärtproblematik som vill ha hjälp med metoder för att hantera din smärta och uppnå förbättrad livskvalitet. Genom föreläsningar, diskussioner, träning, avslappning och hemövningar är målet att nå en hälsosam och hållbar livsstil trots en långvarig smärtproblematik.

Lymfterapi (Remiss krävs)

Återbud till fysioterapeut/sjukgymnast/terapeut skall lämnas senast 24 timmar före bokad tid annars debiteras gällande patientavgift.
Vid uteblivet besök debiteras gällande patientavgift. Detta gäller även vid innehav av frikort och under 18 år eller över 85 år.