Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Ultraljudsdiagnostik.

DSC_0088Ultraljudsdiagnostik (MSKUL)

MSKUL är en allmänt vedertagen metod för undersökning av mjukdelsvävnad internationellt. I Sverige utbildar sig allt fler fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare inom tekniken då det finns massivt forskningsstöd för denna metod. På Täby Rehab Center har vi mångårig erfarenhet av arbete med diagnostiskt ultraljud och tusentals utförda undersökningar.

Akuta ledbandsskador, sen- och muskelbristningar samt överbelastnings-/förslitningsskador av olika slag exempelvis artros, tennisarm, hopparknä och kalkaxel kan med god tillförlitlighet undersökas med MSKUL. Undersökningen ger information om vävnadens status, skadetyp och allvarlighetsgrad vilket ofta är viktigt i den fortsatta rehabiliteringen och vid behov används informationen som underlag för vidare remittering till läkare eller andra vårdgivare.

Din fysioterapeut/sjukgymnast bedömer eventuellt behov av diagnostisk ultraljudsbedömning för remittering. Du är även varmt välkommen med remiss från andra vårdgivare för ultraljudsbedömning.