Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Kurser.

Yogakurser
För anmälan och betalning klicka här.
Pris klicka här.

JulYoga, Annandagjul den 26 december 2018
kl. 9.00-11.00
Ledare: Eva Aspegårdh
Pris: 300:-


Vårens 2019

Måndag
BlommaYinYoga/MindfulnessYoga/Eva Aspegårdh                            17.00-18.15  kursstart 21 januari
YinYoga/MindfulnessYoga/Eva Aspegårdh                            18.45-20.00 kursstart 21 januari
För anmälan och betalning klicka här.

Onsdag
Lunch HathaYoga/Eva Aspegårdh                                            11.30-12.30  kursstart 23 januari
För anmälan och betalning klicka här.

Onsdag
AshtangaFlow/ Annika Berger                                                  17.45-19.00 kursstart 9 januari
AshtangaFlow/ Annika Berger                                                  19.15-20.30 kursstart 9 januari
För anmälan och betalning klicka här.