Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Aktiv livsstil.

Aktiv livsstil

Vi har en studiecirkel för att förebygga fall, Aktiv Livsstil hela livet, som vänder sig till personer med risk eller rädsla för fall, eller som redan fallit. Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Denna studiecirkel ett sådant koncept. Denna något modifierade version ges vid 7 tillfällen och med en uppföljning efter 3 månader, under en 6 månaders period. Varje tillfälle innehåller olika teman med teori och diskussioner och avslutas med gemensam balansträning.
Boka via receptionen tel. 08-732 84 55 eller mail: info@rehab.se

Välkomna!

Tips på bra länkar om information att förebygga fallolyckor-
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-1.pdf