Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Artrosskola.

Om du besväras av artros i höft- eller knäled är du välkommen till oss på vår Artrosskola. Först får du en individuell träff med en fysioterapeut/sjukgymnast för undersökning och en träningsgenomgång. Därefter har vi två tillfällen med teori, efter det har du möjlighet att delta i sex veckors träning 2 ggr/v på Täby Rehab Center i grupp, under ledning av fysioterapeut/sjukgymnast._B6A5906
Teori 1: Vad är artros?
Teori 2 : Träning vid artros

Artrosskolan syftar till att lära dig mer om vilken träning som är lämplig vid artros, så att du sedan kan fortsätta själv i egen regi. Vi vill helt enkelt ge dig mer kunskap och förhoppningsvis bättre funktion, minskad smärta och ökad livskvalité. Artrosskolan följer samma utbildningsplan över hela Sverige och är utarbetad utifrån de senaste forskningsrönen inom området.
Artrosskolan leds av fysioterapeuter/sjukgymnaster som har vidareutbildning inom artros.

Frågeformulär.
Artrosskolan är ett projekt, vilket innebär att du kommer att få fylla i frågeformulär vid första och sista besök i Artrosskolan samt efter 12 månader då du får ett frågeformulär hemskickat.