Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Basal kroppskännedom.

Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod som kan ha god effekt vid exempelvis långvarig smärta,
stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och nedstämdhet.
Metoden är en mjuk träning med andning, kroppshållning och mjuka rörelser i fokus.
Metoden fungerar såväl förebyggande eller som återhämtning vid stress.