Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

McKenzie (MDT).

Mekanisk Diagnostisk Terapi (MDT) är en metod för att diagnostisera och behandla framförallt rygg- och nackbesvär men även besvär från andra leder i kroppen. Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör en grundlig bedömning och diagnostiserar hur din kropp påverkas negativt och positivt av olika aktiva rörelser och positioner. Tillsammans med dig som patient, kommer du och terapeuten fram till vilka upprepade rörelser du ska göra för att lindra dina besvär och smärtor. Metoden kombineras ofta med funktionell träning och hållningsregim.

Metoden är en av de vanligaste behandlingsmetoderna i världen bland fysioterapeuter/sjukgymnaster och är uppkallade efter grundaren Robbin McKenzie. Han var sjukgymnast på Nya Zeeland och utvecklade metoden under 60-talet.