Info om Coronavirus

Posted on 11 maj, 2016 · Posted in Uncategorized

ANGÅENDE CORONAVIRUS
Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

Lättgympa sker utomhus onsdagarna den 10 & 17 juni kl. 10.00 med Eva Aspegårdh. (Ställs in vid regn).

Om du uppvisar symtom som tillexempel halsont, hosta, förkylningssymtom eller feber ber vi dig avstå från att besöka oss på mottagningen, många av våra
patienter/besökare är infektionskänsliga.
Du är välkommen tillbaka när du är symtomfri.
Tack för visad hänsyn!
Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten om träning

Folkhälsomyndigheten om COVID19