Info om Coronavirus

Posted on 11 maj, 2016 · Posted in Uncategorized

ANGÅENDE CORONAVIRUS
Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 20-03-17.

Lättgympa har tills vidare uppehåll.

Om du uppvisar symtom som tillexempel halsont, hosta, förkylningssymtom eller feber ber vi dig avstå från att besöka oss på mottagningen, många av våra
patienter/besökare är infektionskänsliga.
Du är välkommen tillbaka när du är symtomfri.
Tack för visad hänsyn!
Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten om träning

Folkhälsomyndigheten om COVID19