Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Pilates Rehab.

Pilates Rehab
Remiss/hänvisning från sjukgymnast eller läkare krävs.


Rehabträningen är anpassad till dig som har rygg och/eller nackproblem. Vi arbetar mestadels på matta i olika positioner och använder kroppen som belastning. Ibland använder vi enkla hjälpmedel som bollar och gummiband för att variera träningen. Den här träningen lämpar sig mycket bra för dig som har ont då man alltid kan hitta alternativa rörelser om det behövs. Men bäst av allt, det är en rolig träningsform som fungerar bra även om man har ont. Pilates Rehab leds av fysioterapeut/sjukgymnast som har vidareutbildning inom Pilates. Pilates syftar till att stärka musklerna inifrån och ut framför allt runt bålen. Det är en träningsform som kombinerar styrka, rörlighet, god hållning och balans.