Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Anna Engberg.

Anna Engberg
mail: info@rehab.se

Leg sjukgymnast
MDT (McKenzie)
OMT steg 2
Akupunktur
Idrottsmedicin steg 1 och 2

Fokusområden:
Rygg/nacke
led/muskel
postoperativ träning
smärta