Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Helena Ljunggren.

Helena Ljunggren
mail: info@rehab.se

Leg. sjukgymnast.
Specialistkompetens i rörelse och stödjeorganens sjukdomar.
Credential examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mc Kenzie)
OMT steg 2
Lymfterapi
Fokusområden:
Cancerrelaterade besvär
Lymfödem
Rygg/nacke
Led/muskelArtros, postoperativ träning och akupunktur.