Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Kristina Brolin.

Kristina Brolin
mail: info@rehab.se

Leg. sjukgymnast

MDT (McKenzie)
OMT steg 2
Akupunktur

Fokusområden:
Rygg-och nackbehandling
Led/muskel
Postoperativ rehabilitering
Akupunktur, ergonomisk rådgivning.