Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Louise Lindroos von Bergen.

Louise Lindroos von Bergen
mail: info@rehab.se
Leg sjukgymnast

Fokusområden:
Idrotts- och motionsskador
Led/muskel
Akupunktur
Medicinsk yoga
Postopertiv rehabilitering
Barn/ungdom
Ergonomi
“ If you don´t use it, you lose it”