Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Kurser.

Yogakurser

Vår 2020

Måndag
YinYoga/MindfulnessYoga/Eva Aspegårdh ”Fulltecknad, maila eva-lott.frolin@rehab.se om du vill stå på väntelista.”
17.00-18.15
12 ggr, start 27 januari

YinYoga/MindfulnessYoga/Eva Aspegårdh ”Fulltecknad, maila eva-lott.frolin@rehab.se om du vill stå på väntelista.”
18.45-20.00
12 ggr, start 27 januari
Info klicka här
Pris klicka här
Anmälan klic
ka här

Onsdag
AshtangaFlow
/ Annika Berger
17.45-19.00
15/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5

AshtangaFlow/ Annika Berger ”Fulltecknad, maila eva-lott.frolin@rehab.se om du vill stå på väntelista.”
19.15-20.30
15/1, 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5
Info klicka här
Pris klicka här
Anmälan klicka här

Torsdag
Kundaliniyoga & medveten närvaro
18.00-19.15
12 ggr, start 16 januari
Info klicka här
Pris klicka här
Anmälan klicka här