Välkommen till Täby Rehab Center
Open
X

Hathayoga.

HATHAYOGA
Utgår till hösten tillsvidare.

Hatha betyder kraft och styrka . På sanskrit betyder ha-sol eller manlig energi (yang) och tha –måne eller kvinnlig energi (ying).

Den vanligaste formen av yoga är Hathayoga som är både fysisk och meditativ. Hathayoga är främst inriktad på att skapa balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling.
Enligt hathayogans filosofi måste du börja träna din kropp innan du kan uppnå ett disciplinerat sinne.

Yogan är en träning för hela kroppen och genom andning, koncentration och fysiska övningar förbinder yogan kroppen med själen, tanken med rörelser, spänningar med vila.
Just hatahyogans rörelsestruktur och dynamiska andning, hjälper dig att koncentrera på träningen i nuet och på så sätt stärka dina sinnen och låta själen få komma fram.

Programmet består av olika yoga ställningar, som innebär mycket stretch för kroppen men utförs mycket lugnt, andningsövningar som balanserar kroppens energiflöde, vilket leder till bättre kroppshållning och mental avslappning.
Yoga ställningarna som varieras mellan sittande, stående och liggande utförs på en yogamatta. Ett mål med yoga är att träna upp förmågan att fokusera och vara i nuet. Yoga är en bra motvikt till vardagens krav på prestation och högt tempo.
Det viktigaste i yoga är att alltid känna efter själv i kroppen. Du är din egen mästare på din kropp.